CHOH
De oorsprong van het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen ligt in 2011. In dit jaar zijn de woningcorporaties Hestiagroep, Land van Rode en Ubach over
Worms hun plan tot vergaande samenwerking concreet vorm gaan geven. Dit heeft geleid tot fusie van deze drie corporaties en de vorming van de woningcorporatie Stichting HEEMwonen per 1 januari 2013.
 
In de aanloop naar de totstandkoming van de woningcorporatie Stichting HEEMwonen besloten de huurdersorganisaties in het werkgebied van de drie woningcorporaties dat samenwerking de enige optie was om in het fusietraject de rol te spelen die zij wensten te spelen. Niet alleen werden op die manier kennis en kunde gedeeld, maar ook was er sprake van wederzijdse versterking en ondersteuning.
 
De vijf huurdersorganisaties die samen optrokken in het fusieproces van de woningcorporaties waren de Bewonersbelangenvereniging Nieuwenhagen, de Stichting Huurdersraad Kerkrade, het Huurders Platform Schaesberg, de Huurdersvereniging Land van Rode en de Huurdersvereniging Ubach over Worms.
De samenwerking van de vijf huurdersorganisaties heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH) als platform voor huurdersorganisaties in het werkgebied van de Stichting HEEMwonen.
 
In het eerste halfjaar van 2018 zijn de Huurdersraad Kerkrade en de Huurdersvereniging Land van Rode opgeheven. De beide organisaties hebben hun krachten gebundeld in een nieuwe vereniging: de Huurdersvereniging Kerkrade.
Huurders Platform Schaesberg  world www.hpschaesberg.nl
Kantoor Moltweg 46F, 6371 BW Landgraaf  telephone 045-8503527
 email vz@hpschaesberg.nl
 email info@hpschaesberg.nl
     

Spreekuur:

Spreekuur volgens afspraak.

Plannen